Konstrukciju uzraudzība un vērtēšana

“City Service Engineering” profesionāli veic ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšanu, izsniedz vērtēšanas aktus un piedāvājumus problēmu novēršanai.
Konstrukciju uzraudzības pakalpojumi ietver:
Veicamo remontu tehnisko uzraudzību.
konstrukciju apskates ar droniem,
citu modernu tehnoloģiju izmantošanu uzraudzībā,
regulāru būves tehniskās dokumentācijas aizpildīšanu un saskaņošanu ar institūcijām.

Citi ēku tehniskās uzraudzības pakalpojumi