Energoaudits

Apskates audits (preliminārs)

“City Service Engineering”, lai palīdzētu jums samazināt izdevumus par enerģiju, piedāvā veikt jūsu ēkas, tehnoloģisko procesu vai inženiertehnisko sistēmu enerģijas un energoresursu taupīšanas novērtējumus.
Enerģijas taupīšanas pasākumu / iespēju saraksts, atskaite.
Prelimināru investīciju un pasākumu atmaksāšanās aprēķins.
Apjoms – 2–5 lpp.

Specifiskais audits (TDD)

Izvēlētās inženiertehniskās sistēmas visaptverošs audits un stāvokļa analīze.
Esošās sistēmas iekārtas novērtējums.
Tehnisko parametru pārbaude / modelis.
Faktisko parametru mērīšana un atbilstības novērtēšana projekta daudzumiem.
Faktiskais sistēmu nepieciešamības novērtējums.
Audita atskaites sagatavošana un prezentācija.
Prelimināri risinājumi.

Analītiskais audits

Visaptverošs audits, atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām.
Energoresursu patēriņa analīze.
Enerģijas taupīšanas pasākumu / iespēju novērtējums.
Precīzu investīciju aprēķināšana un pasākumu atmaksāšanās, iesniedzot komercpiedāvājumus.
Audita veikšana saskaņā ar apstiprināto Enerģētikas aģentūras izstrādāto metodiku.
Atskaites iesniegšana un konsultēšana pasākumu īstenošanas jautājumos.
Tehnoloģijas, ēku un transporta audita virzieni.

Citi enerģijas taupīšanas pakalpojumi