ESCO modeļa prakse

Ieviešot enerģiju ietaupošus risinājumus, piemērojam Rietumvalstu praksi – ESCO investīciju modeli, kas nozīmē – investīcijas enerģiju taupošās sistēmās nodrošina paši darbu izpildītāji.

“City Service Engineering”, kas atbilst ESCO (angl. Energy Service Company) pakalpojumu uzņēmumam izvirzītajiem standartiem, slēdz līgumus ar ēku valdītājiem un investē savus līdzekļus ēkas enerģētiskās efektivitātes uzlabošanas pasākumos. Lielāko daļu investīciju uzņēmums atgūst no nākotnē gaidāmā enerģijas ietaupījuma, kas iegūts līguma spēkā esamības laikā.
ESCO projekts var ietvert:
enerģijas piegādi.
enerģijas taupīšanas pasākumu projektēšanu.
būvdarbus, kas nepieciešami enerģijas lietošanas efektivitāti palielinošu pasākumu ieviešanai,
ēkas un (vai) enerģijas taupīšanas pasākumu un / vai ēkas inženiertehnisko sistēmu (apsildes, karstā ūdens un elektrības sistēmas) tehnisko uzraudzību,
administratīvās un citas klienta apkalpošanas funkcijas,
projekta finansēšanu.
energoauditu.
elektroenerģijas patēriņa monitoringu.
Parakstot vienošanos ar klientu, uzņēmums garantē, ka, ieviešot jaunus enerģijas taupīšanas pasākumus ēkās, tiks ietaupīts ne mazāks daudzums enerģijas par norādīto.

Citi enerģijas taupīšanas pakalpojumi