Enerģētiskās lietderības sertificēšana

Ēkas enerģētiskās lietderības sertificēšana – reglamentēts process, kura laikā tiek noteikts ēkas enerģijas patēriņš, novērtēta ēkas enerģētiskā lietderība, pieskaitot ēku enerģētiskās lietderības klasei un izdots ēkas enerģētiskās lietderības sertifikāts. Tādu sertifikāciju var veikt tikai sertifikācijas eksperti. Viņi, vadoties pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noteiktās kārtības un izmantojot aprobētu datorprogrammu, nosaka ēkas enerģijas patēriņu, novērtē ēkas enerģētisko lietderību un izdod sertifikātu, kas ir spēkā 10 gadus.
Enerģētiskās lietderības sertificēšana ir obligāta:
Būvējot, pārdodot vai iznomājot ēkas. Ēkas būvētājs (pasūtītājs) vai īpašnieks pircējam vai nomniekam pēc tā vēlēšanās iesniedz ēkas enerģētiskās lietderības sertifikātu, kura derīguma termiņam jābūt ne ilgākam par 10 gadiem. Šā punkta normas piemēro arī tad, ja pārdod vai iznomā ēkas daļas (dzīvokļus, cita pielietojuma atsevišķas telpas); šajā gadījumā ēkas daļas enerģētiskās lietderības sertifikātu var izdot, balstoties uz visas ēkas ar kopēju apsildes sistēmu sertifikātu vai tāda paša dzīvokļa tajā pašā daudzdzīvokļu ēkā sertifikātu.
Viesnīcām, administratīvām, tirdzniecības, pakalpojumu, ēdināšanas, transporta, kultūras, zinātnes, ārstniecības un atpūtas ēkām, kuru platība ir lielāka par 1000 m² lietderīgās iekštelpu platības. Šajās ēkās labi redzamā vietā jābūt novietotam cilvēkiem labi saskatāmam enerģētiskās lietderības sertifikātam, kas nav vecāks par desmit gadiem.

Citi enerģijas taupīšanas pakalpojumi